OPPGJØRET MED KRIGSFORBRYTEREN GERHARD FLESCH - Foredrag med Tor Busch

22.03.2023

Gerhard Flesch var en av de mest effektive og skånselløse kommandørene i det tyske sikkerhetspolitiet og opererte over hele Vestlandet og i store deler av Nord-Norge.

Etter krigen ble han dømt til døden for omfattende krigsforbrytelser.

Tor Busch har studert både Gerhard Flesch, ofrene, etterforskningen og rettssaken og har stilt seg mange spørsmål om et viktig kapittel i norsk historie. Hvem var Gerhard Flesch? Hvordan kunne dette skje? Fikk han en rettferdig dom? Noen entydige svar finnes ikke, men oppgjøret med Flesch gir god innsikt i et system hvor sentrale etiske normer var opphevet. Tor Busch er professor emeritus ved NTNU og har tidligere skrevet boken «Motstandskamp fra Trondheim». 

Onsdag 22. mars kl. 14.00
Festsalen

Pris:   200,- inkl. servering

Påmelding via Seniorkultur.no eller ring oss på telefon 73 84 17 00